Mikä on Lohjanseudun kuvataidekoulu?

 

Lohjanseudun kuvataidekoulu aloitti toimintansa vuonna 1985. Lohjanseudun kuvataidekoulun ylläpitäjä on Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Annamme laajan oppimäärän mukaista (1.8.2004 alkaen) kuvataiteen perusopetusta 4-20 –vuotiaille lapsille ja nuorille Lohjan kaupungissa.

Lohjanseudun kuvataidekoulun opetussuunnitelma on uudistettu lukuvuoden 2017-2018 aikana Opetushallituksen 20.9.2017 päivätyn Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 –julkaisun (OPH-2068-2017)  pohjalta. Uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin Lohjanseudun kuvataidekoulun johtokunnassa 12.6.2018. Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto hyväksyi sen kokouksessaan 30.1.2019.

Kuvataidekoulun toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, jonka johtokunta toimii koulun johtokuntana. Koulun talous muodostuu Lohjan kaupungin tuesta (1/3), tuntiperusteisesta valtionosuudesta (1/3) sekä koulun omasta varainhankinnasta, mikä sisältää lukukausimaksut. Lisäksi koulu hakee apurahoja erityishankkeisiin.

Kuvataideopintojen pääpaino on oppilaan omassa luovassa työskentelyssä. Työtavat ja opinnoissa käsiteltävät  sisällöt sunnitellaan niin, että oppilas voi kehittää ja syventää sekä taitojaan että ilmaisuaan koko opintojensa ajan. Opinnot etenevät varhaisiän taidekasvatuksesta (4-6 –v) perusopintoihin
(7-14 –v) ja syventäviin opintoihin (alkaen 15-v). Opintojen etenemisestä, tavoitteista ja sisällöistä voi lukea lisää opetussunnitelmastamme.

 

 

AJANKOHTAISTA
Paja ja ateljeekuvaukset lukuvuodelle 2022-2023 Lisää >>
Näin lisäät kuvamateriaalia oppilaskohtaiseen Eepokseen – oppilaiden ohje Lisää >>
Eepos-asiaa huoltajille! Lisää >>
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>

 

Tietosuojaseloste

©2022 Lohjanseudun kuvataidekoulu