Opiskelu

Lohjanseudun kuvataidekoulussa annettava kuvataiteen perusopetus on laajan oppimäärän mukaista. Opetukseen kuuluu varhaisiän taidekasvatus, perusopinnot ja syventävät opinnot. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkilökohtaista kehitystä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetus etenee vuosittain opetussuunnitelman mukaisesti.

Kun sinulla on kysyttävää ryhmäsi opetuksen tavoitteista, sisällöistä tai käytettävistä opetusmenetelmistä, saat niistä tietoa opetusryhmäsi opettajalta. Opettaja jakaa lukukauden lopussa lyhyet kuvaukset oppituntien sisällöistä.


 

KUVATAIDEOPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE
 

VARHAISIÄN TAIDEKASVATUS (4-6-vuotiaat)

 
KUVATAITEEN PERUSOPINNOT

(7-14 vuotiaat)

800t

OPINTOKOKONAISUUS 1 (7-8 vuotiaat)
 • Taide 1-82t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 2 (8-10 vuotiaat)

 • Taide 282t / opintovuosi
 • Taide 382t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 3 (10-12 vuotiaat)

 • Periodi A116t / opintovuosi
 • Periodi B116t / opintovuosi

OPINTOKOKONAISUUS 4 (alkaen 12-vuotiaat)

 • Pajat116t / opintovuosi
  useita eri vaihtoehtoja
KUVATAITEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

(15-20 vuotiaat)

500t

OPINTOKOKONAISUUS 5 (15-20 -vuotiaat)

 • Ateljeet116t  / opintovuosi
  useita eri vaihtoehtoja

LOPPUTYÖ on jatkossa osa syventäviä opintoja (muttei voi olla ainoa osa niitä).

 


Opetuksen sisällöt ja arviointi  (katso tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta)

Perusopinnoissa tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun sekä työskentelytaitojen ja itsearviointitaitojen tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Arviointi kohdistuu eritoten näiden valmiuksien kehittämiseen tähtääviin tekoihin, työskentelyprosesseihin ja prosessien lopputuloksiin. Niitä tarkastellaan kannustavasti, rohkaisevasti ja dialogisesti.

Syventävissä opinnoissa kuvataiteellinen ajattelu ja ilmaisu suuntautuvat vielä aiempaa vahvemmin oppilaan valitsemaan suuntaan. Oppilasta kannustetaan yhä enenevässä määrin ottamaan vastuuta opinnoistaan ja tekemään henkilökohtaisia valintoja kuvailmaisun äärellä. Omaleimaisuus ja oman äänen saattaminen kuuluviin saattavat vaatia paljon rohkeutta ja opettajan yksi tärkeä tehtävä onkin tukea tätä erilaistumisen ja eriytymisen prosessia. Arviointi kohdistuu perusopintojen tapaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun kehittämiseen. Samoin arvioinnissa otetaan huomioon työskentelytaitojen tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen tähtäävät teot, työskentelyprosessit sekä prosessien lopputulokset. Näitä tarkastellaan kannustavasti, rohkaisevasti ja
dialogisesti huomioiden oppilaan opinnoissaan tekemiä valintoja tai painotuksia.

 

Lopputyön käytännöt ovat muuttumassa. Uuden syyskuussa 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman myötä jatkossa tehdään lopputöitä, joista voi toistaiseksi lukea uudesta opetussuunnitelmastamme sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista. Päivitämme lopputyöohjeistusta syyslukukauden 2019 aikana.

Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventävien opintojen suuntautumisensa. Arviointi kohdistuu kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun esiintuomiseen sekä siihen miten oppilas hahmottaa niitä suhteessa visuaaliseen kulttuuriin. 

AJANKOHTAISTA
Paja ja ateljeekuvaukset lukuvuodelle 2022-2023 Lisää >>
Näin lisäät kuvamateriaalia oppilaskohtaiseen Eepokseen – oppilaiden ohje Lisää >>
Eepos-asiaa huoltajille! Lisää >>
Kuvataidekoulun avoin palaute Lisää >>

 

Tietosuojaseloste

©2022 Lohjanseudun kuvataidekoulu